Sanday en PharmaPartners samen in actie

25-09-2023

Sanday en PharmaPartners voor betere gegevensuitwisseling

Betere gegevensuitwisseling en slimmere werkprocessen in de zorg. Dat is het uitgangspunt van de intentieverklaring van de LHV, het NHG en InEen. Sanday en PharmaPartners zetten daaronder hun cruciale krabbel. “We gaan hierdoor slimmer samenwerken voor betere zorg,” verzekert Gijs van der Wielen, CEO van Sanday.

Wat houdt die intentieverklaring in?

De intentieverklaring komt voort uit het ‘landelijk programma medicatieoverzicht. Dat is een collectief project dat streeft naar betere en completere elektronische overdracht van medicatiegegevens. Een hele mond vol, maar wat zijn nou concreet de plannen in die verklaring? Denk dan bijvoorbeeld aan een actueel medicatieoverzicht voor de hele keten van de gezondheidszorg, of verbeteringen van medicatiebewaking- en signaleringsfuncties (die niet onder het landelijk programma vallen, maar zeker wel belangrijk zijn voor de verbetering van het medicatieproces!).

Een grote club

Slimme samenwerkingen zorgen voor betere zorg, vinden we. Die samenwerking is groot dit keer. Niet alleen de HIS-leveranciers Sanday en PharmaPartners zetten hun schouders onder de verklaring: ook de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de vereniging van eerstelijnsaanbieders InEen zijn van de partij om de plannen handen en voeten te geven.

Dat is belangrijk, meerdere partijen die input leveren: het creëert draagvlak en urgentie. Dat weet ook Gerard van Haperen, directeur huisartsenzorg van PharmaPartners: “Nu Sanday en PharmaPartners, de twee grootste spelers in de branche, samen aan tafel zitten met de huisartsenkoepels, geven we een belangrijk signaal richting de markt.”

Joppe van der Reijden, projectleider medicatieoverdracht namens LHV, NHG en InEen is het daarmee eens: “Ja, we hopen natuurlijk dat ook andere HIS-leveranciers aansluiten, want het is belangrijk dat alle leveranciers meedoen. Dit is namelijk voor de volledige negen zorgsectoren een kans om een proces, dat al jaren op dezelfde manier verloopt, substantieel te verbeteren. Het is mooi dat PharmaPartners en Sanday het maatschappelijke belang hiervan inzien én de visie delen om bestaande processen te herzien. Dat is voor mij het belangrijkste van deze intentieverklaring: als je erin gelooft dat je de zorg gaat verbeteren, en dat doen we, moet je samen deze stappen zetten.”

Meer dan een intentie

Gijs van der Wielen legt uit waarom deze intentieverklaring meer is dan alleen geloven: “Deze samenwerking met PharmaPartners houdt natuurlijk niet op bij enkel een intentie. Want, bij Sanday geloven we in meer dan alleen plannen: we geloven vooral in actie en resultaten. Er wordt in de markt veel gesproken over verbeteringen in de zorg. Met deze intentieverklaring gaan we verder dan alleen práten over hoe het beter moet: we gaan het ook echt dóen. Samen, stap voor stap.”

Joppe van der Reijden stemt in: “We zeiden tegen elkaar: we gaan er iets van maken. We gaan het inderdaad doen. Inmiddels zijn we in twee regio’s op kleine schaal gestart met kickstart-projecten. Die projecten hebben een looptijd van twee jaar en de bedoeling is om daarna op te schalen. PharmaPartners en Sanday zetten dus nu al stappen om voorbereid te zijn op het nieuwe proces. Zo winnen we veel tijd. Als het concept beproefd is, kunnen we snel opschalen. Daar gaan we met z’n allen aan werken.”

Ook interessant

07-12-2022

De ‘Consult-to-go app’, een patiëntdossierinzage op je smartphone!

We ontwikkelen een Consult-to-go-app voor Sanday voor de Huisarts. Zo zie je optimaal al je patiëntdossiers in: ideaal voor een patiëntbezoek.

Consult-to-go App
06-02-2024

Upgrade VDF naar Sanday: een update

We praten je bij over de upgrade van VDF naar Sanday. Waar staan we nu? En wat gaat er komen? Lees het hier!

Upgrade-naar-Sanday
28-08-2023

ASP: We ontwikkelen een Consult-to-go app

We ontwikkelen een app waarin je altijd jouw spreekuurlijst, patiëntgegevens en afspraakomschrijvingen kan zien. Ook als ASP niet bereikbaar is. Zo weet jij altijd wie er waarom voor je zit.

15-05-2024

Slimme vragenlijsten met Open Health Hub in ASP!

Sanday werkt samen met Open Health Hub! Door deze krachtenbundeling stuur jij eenvoudig medische formulieren, thuismetingen of tevredenheidsonderzoeken naar patiënten vanuit ASP.

10-01-2023

Wat betekent de naam 'Sanday'?

De naam Sanday is natuurlijk niet zomaar gekozen. Na de fusie tussen Promedico en Omnihis wilden we de toekomst ingaan als één stevige organisatie. Daar hoort een onderscheidende, frisse, nieuwe naam bij. Sanday was de uitkomst. Hoe we daarop kwamen? We nemen je graag mee in ons denkproces!

Uitleg van het logo van Sanday
05-01-2023

Waarom Promedico en Omnihis fuseerden

Je hoeft geen wiskundige te zijn om het bovenste te snappen: Omnihis en Promedico zijn het afgelopen jaar gefuseerd. Hierdoor verdwijnen de oude bedrijfsnamen en zetten we ons begin 2023 volledig in als Sanday – digitale zorgverbinders. Een nieuwe naam dus, maar de vertrouwde gezichten en jarenlange ervaring blijven. Waarom we fuseerden? Dat leggen we je uit in dit bericht.