Gegevensbeveiliging bij Sanday

31-10-2022

Standaard hebben wij geen toegang tot persoonsgegevens

Een data lek. Je hebt er vast wel eens over gehoord of gelezen. Misschien heb je zelfs wel eens een e-mail of brief gehad van een instantie met de vermelding dat bepaalde gegevens van je gelekt zijn. Fijn is het niet. Zeker niet wanneer dit gevoelige data betreft. Maar wat verstaan we precies onder een data lek? Hoe herken je deze en, belangrijker nog, hoe voorkom je het? Rutger van den Brink is security officer bij Sanday. Hij vertelt je hier graag meer over en wat wij doen om het lekken van data te voorkomen.

Wat is een datalek, en hoe kan deze ontstaan?

Volgens Rutger gaat het bij een data lek om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Zonder dat dit de bedoeling is. Vaak is menselijk handelen hier een oorzaak van. Bijvoorbeeld het verliezen van een laptop of USB stick, papieren met persoonsgegevens die weggegooid worden in de verkeerde bak of het per ongeluk verwijderen van gegevens. Maar bijvoorbeeld ook het verkeerd koppelen van een patiënt in een patiënt portaal, waardoor de patiënt andermans gegevens krijgt te zien, is een vorm van een data lek.

Hoe is een datalek te ontdekken, en wat doe je als er een is geconstateerd?

Rutger: ‘’Het is vaak moeilijk om een data lek tijdig te ontdekken. De meeste praktijken of instanties komen er pas achter wanneer ze er door derden attent op worden gemaakt. Om een data lek zelf te achterhalen kan je zoeken naar onterechte inzagen door de NEN7513 gebaseerde logging te bekijken.” Rutger adviseert dan ook om dit als praktijk regelmatig te doen.

Stel er wordt bij jouw praktijk een data lek geconstateerd, wat doe je dan?

Wat je ook doet, noteer altijd je acties. Mocht het zo zijn dat er bij jou een data lek geconstateerd wordt, heeft Rutger hier een stappenplan voor opgesteld:

  • Probeer de situatie zo spoedig mogelijk te herstellen. Dicht het lek en voorkom verdere verspreiding. Daarnaast moet er nagegaan worden welke gegevens gelekt zijn en aan wie.
  • Doe, wanneer er gegevens zijn ingezien, een initiële melding bij het AP (Autoriteit Persoonsgegevens).
  • Onderzoek wat het risico is voor de betrokkenen en hoe het lek heeft kunnen ontstaan.
  • Wanneer er risico is op misbruik van de gegevens, meldt dit dan direct bij de betrokkenen. Wanneer dit het geval is, moet de melding bij het AP definitief gemaakt worden.
  • Als er geen risico is op misbruik van de gegevens (bijv. omdat ze enkel zijn ingezien door een andere zorg professional), dan kan je de melding bij het AP intrekken. Dit moet je wel motiveren.

Ons advies: bij verdenking van een data lek, schakel meteen een privacy officer in vanuit de koepel of vanuit de eigen organisatie.

Hoe is een datalek te ontdekken, en wat doe je als er een is geconstateerd?

Sanday is ISO 27001 / NEN7510 gecertificeerd. Deze norm is speciaal voor informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Al onze primaire processen worden minimaal jaarlijks opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Ook wanneer er wijzigingen plaatsvinden doen wij dit, zo wordt er blijvend aan de norm voldaan. Daarnaast wordt dit jaarlijks getoetst door een externe auditor. Zo weten we zeker dat er niks over het hoofd gezien wordt.

Bij Sanday worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Afspraken hierover zijn terug te vinden in de verwerkersovereenkomst. Hierin staat o.a. dat de verwerkersverantwoordelijke bepaalt met wie de gegevens gedeeld mogen worden. Privacy heeft bij ons hoge prioriteit. Mede daarom handelen wij alleen op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke en hebben wij niet standaard toegang tot jouw gegevens. Enkel en alleen in noodgevallen kunnen sommige medewerkers binnen onze organisatie toegang krijgen tot de gegevens. Maar zelfs dan kan dat alleen met jouw toestemming. Zo zorgen we ervoor dat het risico op het lekken van data zo klein mogelijk wordt.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij met gevoelige data werken. Net zoals jij, vinden wij veiligheid in de zorg erg belangrijk. Daarom blijven we in de toekomst uiteraard streven naar optimale kwaliteit en beveiliging. Dat doen we door onze processen routinematig te controleren en indien nodig aan te passen. Ook onze partners omtrent gegevensbeveiliging, zoals IT-serviceverleners, worden zorgvuldig geselecteerd. Zo hoef jij alleen nog maar te zorgen, voor zorg.

Voor verdere vragen met betrekking tot dit artikel of andere vragen, neem gerust contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Ook interessant

26-01-2023

De rebranding van APRO

Je leest het goed. Er gaan een aantal veranderingen plaatsvinden rondom APRO en het Sanday-platform. Zo verandert in het 2e kwartaal van dit jaar de naam van APRO naar Sanday en krijgt de software een make-over naar de Sanday-stijl. Wil je weten waarom we APRO in een nieuw jasje steken, of wat er voor jou anders wordt? Dan ben je hier op de juiste plek. 

19-10-2023

Uitgebreider medicijnoverzicht in de Service apotheek-app

Gebruik je de Service apotheek-app? Dan is vanaf nu alle medicatie zichtbaar voor jouw patiënten. Zo krijgen zij meer grip en hoef je als apotheker niet meer te switchen tussen twee systemen.  

25-09-2023

Sanday en PharmaPartners samen in actie

Sanday en Pharmapartners tekenen een intentieverklaring waarmee ze de uitwisseling van medicatiegegevens gaan verbeteren

Samenwerking Sanday en PharmaPartners
30-01-2023

Sanday: Dit is ons plan de campagne

Verandering brengt vragen. Want, wat is Sanday, wanneer gaat Sanday live en wat gebeurt er dan met onze oude systemen? Deze vragen, vragen om overzicht. We zetten alle zaken voor je op een rijtje, in een tijdlijn notabene.

05-01-2023

Waarom Promedico en Omnihis fuseerden

Je hoeft geen wiskundige te zijn om het bovenste te snappen: Omnihis en Promedico zijn het afgelopen jaar gefuseerd. Hierdoor verdwijnen de oude bedrijfsnamen en zetten we ons begin 2023 volledig in als Sanday – digitale zorgverbinders. Een nieuwe naam dus, maar de vertrouwde gezichten en jarenlange ervaring blijven. Waarom we fuseerden? Dat leggen we je uit in dit bericht.

24-08-2023

Nieuw in ASP: Log in met de authenticator-app!

In de nieuwe update van ASP (2023.3) vereenvoudigden we jouw inlogproces. Vanaf nu kan je inloggen via tweefactorauthenticatie (2FA)! Geen fysieke digipassen meer: je meldt je gewoon aan met je smartphone via een (gratis) authenticator-app.